წესდება - პრემია ელისო

ნატო ვაჩნაძის ფონდის საბჭოს წევრები არჩევენ წლის ჟიურის.

ჟიური შედგება ქართველი და საერთაშორისო  5 კინოპროფესიონალისგან.

ცხადდება კონკურსი საბჭოს წევრების მიერ შერჩეული ნომინაციებით. (2024 წელს, მხოლოდ სამი ლიმიტირებული ნომინაციით)

შემოსულ მასალას ჟიურის წევრები აფასებენ.

ჟიური ასახელებს პრემია ”ელისოს” მოცემული წლის ნომინანტებს.

ჟიური წყვეტს ნომინანტთა შორის ვის გადაეცემა ’’ელისო’’.

თვითნომინირება დაშვებულია.

კანდიდატის წარდგენა ნომინაციისთვის შეუძლია კინემატოგრაფში მომუშავე ნებისმიერ პირს.

ავტორი თუ არ წარადგენს საკუთარი ნაშრომის კანდიდატურას, აპლიკაციას თან უნდა ახლდეს ავტორის თანხმობის ხელმოწერა.

საბჭოს წევრებს არ შეუძლიათ კანდიდატის ნომინირება.

პრემია ”ელისოს” ნომინაციაზე განიხილება ქართული პროდუქციის, ან კოპროდუქციის ფილმები.


პრემია ”ელისოს” 2024 წლის კონკურსში განიხილება 2023 წელს გადაღებული ნებისმიერი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ან სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი.

საუკეთესო რეჟისორის პრემია გაიცემა, რეჟისორზე რომელმაც 2023 წელს გადაიღო სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი.

საუკეთესო მსახიობის პრემია გაიცემა კაც ან ქალ მსახიობზე, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა 2023 წლის სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმში.

საუკეთესო ოპერატორის პრემია გაიცემა 2023 წლის სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ან დოკუმენტური ფილმის ოპერატორებზე.